Agenda

Navigeer door de activiteiten

Samenkomst:

Snelliusstraat 8 Enschede

Telefoonnummer: 06-34988188

Visie

God heeft zowel het individu als de gemeente op het oog!

Goed Nieuws Gemeente wil haar plek innemen te midden van en in samenwerking met andere kerken en gemeentes in Enschede. We geloven in veelkleurigheid. Als christelijke kerken en gemeentes hebben we een gemeenschappelijke basis in het geloof in Jezus Christus en in de Bijbel als Woord van God, en toch kan de uitwerking en beleving daarvan per gemeente heel verschillend zijn. Elke gemeente mag haar eigen kleur hebben en haar eigen cultuur. Wat mag u dan van ons verwachten?

De naam "Goed Nieuws" verwijst naar het evangelie. Dit goede nieuws over de dood en opstanding van Jezus Christus staat centraal. En dat verandert levens, geeft vreugde, vrede, genezing en hoop voor de toekomst! De prediking en het praktische onderwijs zijn erop gericht om ieder individueel gemeentelid van klein tot groot te helpen een persoonlijk geloof in de Bijbel te ontwikkelen en een eigen relatie met God, door Jezus Christus. Maar we willen ons geloof niet alleen individueel beleven, maar juist ook met elkaar. Vanuit Gods liefde willen we zorg voor elkaar hebben, en zijn wat de Bijbel noemt “het huisgezin van God”.

De Bijbel spoort ons aan om niet alleen liefde prioriteit te geven, maar ook de gaven en het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is aan de gelovigen gegeven als Helper en Bron van Kracht. En daar strekken we ons graag naar uit.

Gemeentebouw hoort geen werk van mensen te zijn, maar een werk dat God heeft voorbereid en waarin wij mogen wandelen. Daarom bouwen we vol vertrouwen verder met de bouwstenen die God geeft en zien we het plaatje ontstaan dat God voor ogen heeft: een vreugdevolle geloofsgemeente die steeds meer een zegen mag zijn.

De Bijbel zegt:"Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft", daarom zien we uit naar de toekomst en bouwen we ons geloof op Hem voor wie alles mogelijk is!