Agenda

Navigeer door de activiteiten

Samenkomst:

Snelliusstraat 8 Enschede

Telefoonnummer: 06-34988188

ANBI

ANBI-gegevens

Goed Nieuws Gemeente is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dit bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De door de Nederlandse Belastingdienst vereiste documenten kunt u op deze pagina vinden; het overkoepelende formulier publicatieplicht kerkgenootschappen (ib1161z2fol).

Goed Nieuws Gemeente
RSIN: 819195820
Telefoon: +31 (0)6 34988188
E-mail: info@goednieuwsgemeente.nl

Postadres:

Snelliusstraat 8
7533 XW Enschede

Doelstelling

In een tijd waarin goed nieuws uit de wereld om ons heen steeds schaarser wordt, geloven wij dat wij niet alleen goed nieuws voor u hebben, maar ook het beste nieuws! Dat nieuws is dat God van mensen houdt en wij willen een gemeente zijn die dat niet alleen gelooft, maar ook beleeft en uitdraagt. Als gemeente komen we op zondag samen voor een kleurrijke dienst voor jong en oud en daar willen we u natuurlijk graag voor uitnodigen. Kom en zie dat God goed is!

Jaarverslag en financiën

Bekijk hier ons meest recente jaarverslag met financieel verslag, rapportage van de uitgevoerde activiteiten en o.a. de verwachtingen en ons beleid voor het komende boekjaar.

Het meeste recente activiteiten verslag.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid.
Een verkorte versie van het beleidsplan is hier in te zien.