Agenda

Navigeer door de activiteiten

Samenkomst:

Snelliusstraat 8   Enschede

Telefoonnummer: 06-34988188

Activiteiten

Hieronder een korte beschrijving van onze belangrijkste activiteiten

Samenkomst

De zondagse samenkomst is een ontspannen en vreugdevolle ontmoeting met muziek, zang, prediking en samenzijn. Tijdens de preek gaan de kinderen van 0 tot 14 jaar naar hun eigen dienst, waarin ze op een praktische en creatieve manier bezig gaan met de Bijbel, gebed en God, de hemelse Vader. Gemiddeld één keer in de zes weken hebben we een “getuigenis- en avondmaalsdienst”, waarin een aantal gemeenteleden verhaalt wat God heeft gedaan én doet in hun levens, en waarin we samen het Avondmaal vieren. Iedere keer is het weer een feest om elkaar zo te ontmoeten en met elkaar te delen wat God in onze levens doet!

Bidstonden

Naast de voorbidstond op zondag hebben we tweewekelijks op woensdag een gebedsavond met lofprijs, aanbidding en gebed. Ook het pastoraal team heeft vaste momenten van gebed.

 

Startkring

Deze kennismakingskring is bedoeld voor nieuwe leden en belangstellenden. De cursus bestaat uit tien lessen over het christelijk geloof, met als onderwerpen onder andere Bekering, Doop, Heilige Geest, de Bijbel, Geloof, Gebed en de Grote Opdracht. We laten eenvoudigweg de Bijbel aan het woord over deze onderwerpen, en daarnaast is er genoeg ruimte om elkaar te leren kennen en elkaars vragen te beantwoorden. De cursus start zo gauw er genoeg belangstellenden zijn en wordt in huiselijke kring gehouden.

 

Hoger-Dieper Bijbelschool    

Momenteel bieden we aan gemeenteleden drie cursussen van elk tien lessen aan, met als titels: “Gebed en Gemeenschap” ,  “Geloof en Genezing” en “Geest en Gaven”. Ons verlangen is om dieper te graven in Gods Woord en ons geloofsleven naar een hoger niveau te tillen. Vooralsnog bestaat elk van de cursussen uit een maandelijkse lesochtend, met daarnaast huiswerk bestaande uit een literatuuropdracht, een uitwerkblad en een praktische opdracht.

Tiener- en jeugdgroepen

Voor de tieners van 12-15 jaar is er een maandelijkse ontmoeting op een vrijdagavond. De oudere tieners van 16-19 jaar en de jongvolwassenen van 20-25 jaar hebben tweewekelijkse ontmoetingsavonden, waar niet alleen het sociale contact belangrijk is, maar natuurlijk ook Bijbelse antwoorden worden gezocht op vragen waar de jongere en oudere jeugd in onze tijd mee te maken hebben.

Mannen- en vrouwendagen

Met regelmaat komen de mannen en de vrouwen apart bij elkaar voor studie, ontmoeting en gezelligheid. In principe vind dit elke twee maanden plaats, meestal op een zaterdagochtend.

 

 Outreach-team

logoJezus geeft aan de gemeente een duidelijke en zeer belangrijke opdracht: vertel het evangelie aan alle mensen, want iedereen heeft dit goede nieuws nodig. Dat is niet alleen de taak van evangelisten, maar van de hele gemeente. Ons outreach-team bestaat uit een aantal toegewijde mensen, die deze taak allereerst uitvoeren in gebed, maar daarnaast zich concreet uitstrekt naar mensen die de Heer op ons pad brengt om op te vangen en te begeleiden. Daarnaast wordt de gemeente aangespoord om ook deze Grote Opdracht te vervullen, onder andere door speciale Outreach-diensten.