Agenda

Navigeer door de activiteiten

Samenkomst:

Snelliusstraat 8 Enschede

Telefoonnummer: 06-34988188

Activiteiten

Hieronder een korte beschrijving van onze belangrijkste activiteiten

Samenkomst

Onder normale omstandigheden (en we bidden dat het snel weer zo mag zijn!) is de zondagse samenkomst een ontspannen en vreugdevolle ontmoeting met muziek, zang, prediking en samenzijn. Tijdens de preek gaan de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen dienst, waarin ze op een praktische en creatieve manier bezig gaan met de Bijbel, gebed en God, de hemelse Vader. Gemiddeld een keer in de zes weken hebben we een "getuigenis- en avondmaalsdienst", waarin een aantal gemeenteleden verhaalt wat God heeft gedaan en doet in hun levens, en waarin we samen het Avondmaal vieren. Iedere keer is het weer een feest om elkaar zo te ontmoeten en met elkaar te delen wat God in onze levens doet!

Woensdagavonden

Behalve in de vakantiemaanden houden we in principe het volgende programma aan voor de woensdagavonden. De eerste woensdag: 'Prayer and Praise', een uur samen zingen, danken en bidden. De tweede woensdag: 'Levensbron', waarin we samen meer willen ontvangen van het Leven dat Jezus ons heeft gegeven (Johannes 10:10). De derde woensdagavond hebben we dan Bijbelstudie. Deze avonden beginnen om 19.45 uur en zijn vrij toegankelijk. Check de agenda rechtsboven de website om te zien welke avonden er precies op het programma staan, want we kunnen daarvan afwijken. De vierde woensdag is voor de gemeenteleden, die samenkomen in zogenaamde 'wijkontmoetingen'.

Bidstonden

Elke zaterdagavond bieden we aan de gemeenteleden de mogelijkheid om te komen bidden, vanaf 19.45 uur. We bidden voor de gemeentes en kerken in Enschede, voor de overheid, voor persoonlijke noden in de gemeente en voor alles waar de Heilige Geest ons verder maar toe leidt.

 


Startkring

Deze kennismakingskring is bedoeld voor nieuwe leden en belangstellenden. De cursus bestaat uit tien lessen over het christelijk geloof, met als onderwerpen onder andere Bekering, Doop, Heilige Geest, de Bijbel, Geloof, Gebed en de Grote Opdracht. We laten eenvoudigweg de Bijbel aan het woord over deze onderwerpen, en daarnaast is er genoeg ruimte om elkaar te leren kennen en elkaars vragen te beantwoorden. De cursus start zo gauw er genoeg belangstellenden zijn.

 




Hoger-Dieper Bijbelschool

In de afgelopen jaren hebben we meerdere malen een aantal Bijbelstudiecursussen aangeboden, elk van 10 lessen die op zaterdagmorgen werden gegeven. Onderwerpen waren onder andere "Geloof en Genezing", "Gebed en Gemeenschap" en "Het Vredesverbond". Daarnaast proberen we met regelmaat enkele 'specials' te doen, zoals "Het ontstaan van de Bijbel" en "Bijbelinterpretatie". Binnenkort gaan we weer van start!



Tieners en Jongvolwassenen

Onze tienergroep komt tweewekelijks bij elkaar op vrijdagavond. Sinds kort is er ook een jongvolwassenengroep, die ook twee keer per maand bij elkaar komt. Niet alleen het sociale contact is belangrijk, maar er worden ook Bijbelse antwoorden gezocht op vraagstukken waar de jongeren in deze tijd mee te maken hebben.



Mannen- en vrouwendagen

Met regelmaat komen de mannen en de vrouwen apart bij elkaar voor studie, ontmoeting en gezelligheid. In principe vind dit elke twee maanden plaats, meestal op een zaterdagochtend.

 








Reach Out

Jezus geeft aan de gemeente een duidelijke en zeer belangrijke opdracht: vertel het evangelie aan alle mensen, want iedereen heeft dit goede nieuws nodig. Dat is niet alleen de taak van evangelisten, maar van de hele gemeente. Ons Reach-Outteam bestaat uit een aantal toegewijde mensen, die deze taak allereerst uitvoeren in gebed, maar daarnaast zich concreet uitstrekken naar mensen die de Heer op ons pad brengt om op te vangen en te begeleiden. Daarnaast wordt de gemeente aangespoord om ook deze Grote Opdracht te vervullen, onder andere door speciale Outreach-diensten.

 

Power voor 50-plussers

Voor de groep 50-plussers in de gemeente hebben we de POWER, wat staat voor ‘People Older, Wiser, Eager, Related’. Gemiddeld komt deze groep eens in de zeven weken bij elkaar, waarbij er van alles op het programma kan staan, van samen eten tot een doe-activiteit.



Facetgroepen

In de gemeente hebben we verschillende interessegroepen die onregelmatig bij elkaar komen. Zo zijn er onder andere een 'Boekenleesgroep', een 'Groengroep' (die het groen rond ons gebouw onderhoudt), een 'Klusgroep', een 'Bijbelstudiegroep' en een 'Creatief groep'.